Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

X-493 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (lrs.lt)

Socialinių paslaugų katalogas 

A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo (lrs.lt)

Socialinės globos normų aprašas 

A1-46 Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo (lrs.lt)

Mokėjimas už socialines paslaugas 

583 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas

A1-94 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo am… (e-tar.lt)

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika 

978 Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (lrs.lt)